Erivajadustega külastajale

Erivajadustega külastajale on Anija mõisas mitmed võimalused, mis teevad külastuse mugavaks. Meie juurde pääseb ratastooliga ning eksponaadid on tajutavad kuulmis- haistmis- ja kompimismeeltega.

  • Härrastemajja pääseb ratastooliga.
  • Härrastemaja I korrusel asuvat püsinäitust saab külastada ratastooliga, II korrusele ratastooliga ligipääs puudub.
  • On olemas inva-wc
  • Ekspositsioonis on elemente, mis on kuulmis- haistmis- ja kompimismeeltega tajutavad, teksti suurus ekspositsioonil on vähemalt 22 punkti eesti keeles ja 18 punkti muudes keeltes..
  • Mõisa ait-sündmuskeskus on ratastooliga ligipääsetav, samuti on olemas inva-wc.
  • Mõisa territooriumil olevad liikumisteed on kaetud peene killustikuga.

Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust telefonil 5553 0038 või meiliaadressil info@anijamois.ee.

Erivajadustega külastajale on Anija mõisa eksponaadid tajutavad kuulmis- haistmis- ja kompimismeeltega