Mõisakultuuri festival

Mõisakultuuri festivali kutsus 2017. a ellu SA Anija Mõisa Haldus eesmärgiga väärtustada Eesti mõisaid, tutvustada traditsioonilist mõisate kultuuripärandit (loodus/park, arhitektuur, toit ja lauakombed, riietus), arendada mõisate vahelist koostööd, tugevdada kultuurisidemeid ja vahetada kogemusi kultuuri edendamise traditsioonide säilitamise eesmärgil.

Festivali toetab:

Mõisakultuuri festivali toetab Leader