Anija mõisa tegevjuht Ülle Daut esines 9. märtsil ettekandega Haapsalus toimunud konverentsil. Tegemist oli EAS-i poolt korraldatud 2-kuulise koolitustsükliga „Külalislahkuse arenguprogrammiga turismisettevõtetele“ ning päeva teemaks oli „Külalislahke meeskonna kujundamine“.
Praktikuna jagas Ülle oma kogemusi ja näiteid külalislahkusest, selle rakendamisest ja väljakutsetest.
Ettekannet kuulati huviga ning esitati hulgaliselt küsimusi.