Meenekonkursi eesmärgiks on leida Anija mõisa tutvustavad ja sellest ajendatud meened, mis seovad mõisa ja piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks või meenutuseks lihtsaid ja võluvaid elamusi pakkuvast Anija mõisast.

Tööde esitamise tingimused:

 • Meenekonkursil osalevate tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill 2020 kell 17.00
 • Meenekonkursil osalevad tööd tuleb tähtajaks saata või tuua aadressil: Anija mõis, Anija vald, Harjumaa.
 • Koos meenega tuleb esitada kinnine ümbrik, millele on kirjutatud töö nimetus ning kinnise ümbriku sees on autori kontaktandmeid (nimi, telefon, e-post, toote hind ).
 • Oluline on läbi mõelda ka meene pakend. Tootega koos võib  esitada toote pakendi või pakendamisvõimaluse kirjelduse. Pakendi esitamisel tuleb tuua välja pakendi hind.
 • Meene materjali- ja tehnikavalik on vaba.
 • Võimalusel palume lisada meenele lugu või legend.
 • Soovituslik on, et meenel on praktiline väärtus (nt meene võib olla söödav).
 • Konkursile esitatavate meenete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.
 • Meenekonkursile võivad esitada töid nii ettevõtted, eraisikud kui ka vabaühendused.
 • Meenekonkursile esitajal peab olema valmisolek meenet toota mõistlikult lühikese aja jooksul ja erinevates kogustes konkursile esitatud hinnaga vähemalt aasta jooksul.
 • Meenele või meene pakendile peab olema võimalik paigutada Anija mõisa logo. Anija mõisa logo on leitav lingilt: https://anijamois.ee/wp-content/uploads/mõisa-logo.pdf
 • Meenekonkurssi kajastatakse Anija mõisa ja avalikes infokanalites, laekunud tööde eksponeerimisel viidatakse autorile/esitajale/meistrile.
 • Konkursil osalenud tööd tagastatakse esitajatele mõistliku aja jooksul pärast konkursi läbiviimist.

Konkursi auhind

 • Konkursi peaauhinnaks on meenetellimus 500 euro väärtuses.
 • Komisjonil on õigus välja anda täiendavaid auhindu, mille olemuseks on meenetellimused komisjoni määratud summa ulatuses.

Meene valimine

 • Meenekonkursi võitja(d) selgitab välja komisjon, kuhu kuluvad välja SA Anija Mõisa Haldus nõukogu liikmed, SA Anija Mõisa Haldus juhatus ning turismiekspert Ülle Puustusmaa.
 • Komisjonil on õigus otsustada jätta meene valimata või valida välja mitu meenet.
 • Komisjonil on õigus välja anda eripreemiaid meenetellimuse näol.
 • Komisjonil ei ole kohustust kõiki preemiaid välja anda.
 • Korraldajatel on õigus pidada läbirääkimisi ja teha ettepanekuid meene lõplikus kujunduses ja pakendi olemuses ning kujunduses.

Lisainfo: Janne Kallakmaa, tel 55534368, anijamois@anija.ee

SA Anija Mõisa Haldus

Web: https://anijamois.ee/

FB anijamanor

Instagram: anijamois

Post: Kehra tee 8, Anija küla, Anija vald, Harjumaa, Estonia