Talgutel osalemise tingimused

1.Talgupäeva „Päästame koos Anija mõisapargi“ (edaspidi Talgud) korraldab SA Anija Mõisa Haldus, registrikoodiga 90009938, asukohaga Anija küla, Anija vald, Harjumaa (edaspidi Anija Mõis).

2. Registreerimine Talgutele kestab perioodil 05.03.2014 – 02.04.2014 (Registreerimisperiood).

3. Talgutel osalevad grupid, kes Registreerimisperioodil sisestavad Anija mõisa kodulehel (www.anijamois.ee) osutatud kohta nõuetekohaselt grupi esindaja  kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni nr), grupi suuruse ja tööriistade loetelu, mis on võimalik kaasa võtta. Andmete sisestamisega ja Anija Mõisale saatmisega annab Talgutel osaleja nõusoleku loosimises osalemiseks ning auhinna võitmise korral grupi nime avaldamiseks Facebooki Talgulehel.

4. Talgutel osalenute seast selgitatakse välja  kõige rohkemaarvulisem grupp (edaspidi Peaauhinna Võitja), kellele antakse üle 5.aprillil 2014 Anija mõisa poolt välja pandud kingitus turuväärtuses vähemalt 100 eurot (edaspidi Auhind). Ülejäänud gruppide vahel loositakse välja 2 pinkikupaketti Anija mõisa pargis ja 1 vilditud seinavaip.

5. Peaauhinna võitja välja selgitamiseks registreeritakse grupid ja loendatakse grupiliikmed talgupäeva alguses Anija mõisa juures olevas talgutelgis.

6. Talgupäeva maksimaalne osalejate arv on 200 inimest kõikide gruppide peale kokku.

7. Võitjaid teavitatakse võidust 5. aprillil 2014 Anija Mõisas peale Talgupäeva lõppu (orienteeruvalt kell 15:00).

8. Peaauhinnaks on Anija mõisa poolt välja pandud PIDU ANIJA MõISAS, mis sisaldab endas 100 euro väärtuses ruumide rendi teenust. Täpse kuupäeva ja ruumide kasutuse tingimused lepivad Anija Mõis ja Võitja omavahel kokku.

9. Pinkikupakett sisaldab endas suupisteid Anija mõisalt ning piknikuplatsi ettevalmistust (tekid,korvid, nõud).

10. Talgutel osalenud grupi poolt võidetud Auhindu ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata Võitjale Auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui Auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Anija Mõisa otsusel.

11. Kui Talgutel osaleja esitab Anija Mõisale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, ei vastuta Anija Mõis Talgutel osaleja Auhinna loosimisest või Auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

12. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Anija mõisal ühepoolne õigus katkestada Talgud ja jätta Auhind välja loosimata ja/või Auhind Võitjale üle andmata, teavitades sellest Talgutel osalejaid koheselt meedia või otsekommunikatsiooni vahendusel.

13. Kõik pretensioonid seoses Talgute korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Talgute korraldaja e-mailile anijamois@anija.ee märksõnaga “Päästame Anija mõisa pargi”.

14. Anija Mõisal on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Talgute tingimustes, paigutades sellekohased teated kampaania „Talgutel osalemise tingimused“ lehele.

15. Talgutega seoses tekkivate küsimuste korral on võimalik pöörduda Anija Mõisa poole e-kirja teel anijamois@anija.ee või telefonil 555 343 68.

 

Advertisements