Projekt mõisaajastu külastuskeskus „Mõisa aja lugu “

Anija mõisa hooned 21112017

3

128_Suur saal

Põhiprojektile ekspertiis koostab OÜ Ösel Consulting

12. veebruaril 2018 sõlmis SA Anija Mõisa Haldus hankelepingu Restor ASiga SA Anija Mõisa Haldus kinnistule Anija mõis, Anija küla, Anija vald, Harjumaa (katastritunnus 14001:001:0522) Anija mõisa peahoone ja aida projekteerimistöödeks. Tööd kestavad viis kuud ehk 12. juuli on projekt valmis. Projekti üleandmine toimub 16. juuli 2018.

5.12.2017

1. november 2017 Hange „Anija mõisa peahoone ja aida projekteerimine“

Oled täheldanud, et Anija mõisapark on saanud värskema hingamise!

28.mail 2017 avati renoveeritud Prantsuse stiilis vana mõisapark ning 20. augustil 2017 avati 9 ha Inglise pargis õpperada „Meelte ja kogemuste tee“. Kindlasti oled ka mõelnud, et kui mõisa hooned oleksid korras, siis leiduks ka tõsiste huvidega uus omanik nt vanale tall tõllakuurile? Kindlasti hoonete korrastamine toob külla ettevõtlust ja pakub tööd?

SA Anija Mõisa Haldus näeb, et Anija mõisas on alates 2020 aastast uus hingamine! Meil on tahet seda teha, lisaks aga vajame ümbruskondse rahva heakskiitu ja toetust! Vajame ka häid ideid edasisel arendamisel, et areng tooks lisa väärtust külaellu ja muudaks elu maal paremaks. Aitaks meie noori hoida kodukülas ning pakkuda elamisväärset keskkonda.

Sihtasutuse juhatus ootab kõigi arvamust Anija mõisa arengu osas!

31.juulil 2017 aastal tuli rõõmusõnum Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, et roheline tuli on antud Anija mõisakompleksi väljaarendamiseks mõisaajastu külastuskeskuseks „Mõisa aja lugu “ Toetuse suurus 1 752 972,39 eurot, lisaks toetab mõisakompleksi väljaarendamist Anija vallavalitsus kuni 400 000 euroga.

Toetuse abil on kavas renoveerida Anija mõisa pea- ja aidahoone ning avada see külastajatele mõisaajastu külastuskeskusena „Mõisa aja lugu“. Mõis koos pargiga hakkab olema kogu mõisakultuuri pärandist terviklikku ülevaadet andev keskus, kus ükski ajastu ei ole teisest tähtsam. Anija mõis tahab väärtustada unustatud vana, näidata kadunud aegade säilinud kihte, kus on nii hiilgust kui argisust. Mõisa motoks on „Lihtsuse võlu“. Pearõhk pannakse ajastute vahetule kogemisele viie meele ja isetegemise kaudu.

Jälgi kodulehte, et olla kursis toimuvaga ja kui tekib mõtteid, tule anna julgelt teada!

Kontaktisik: Janne Kallakmaa e-post: anijamois@anija.ee, telefon: +372 5553 4368

 

Advertisements