Meie toetajad

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorus toetada Anija mõisakompleksi väljaarendamine mõisaajastu külastuskeskusena „Mõisa aja lugu “ Toetuse suurus 1 752 972,39 eurot

Toetuse abil on kavas renoveerida Anija mõisa pea- ja aidahoone ning avada see külastajatele mõisaajastu külastuskeskusena „Mõisa aja lugu“. Mõis koos pargiga hakkab olema kogu mõisakultuuri pärandist terviklikku ülevaadet andev keskus, kus ükski ajastu ei ole teisest tähtsam. Anija mõis tahab väärtustada unustatud vana, näidata kadunud aegade säilinud kihte, kus on nii hiilgust kui argisust. Mõisa motoks on „Lihtsuse võlu“. Pearõhk pannakse ajastute vahetule kogemisele viie meele ja isetegemise kaudu. 

Kontaktisik: Janne Kallakmaa e-post: anijamois@anija.ee, telefon: +372 5553 4368

Mõisakultuuri festival Anija kogukonna heaks

FB Päis

A3trykkilogo-leader-2014-est-horisontaal-varvilineAnija mõisa pargi õpperaja “Meelte ja kogemuste tee” rahastas Leader summas 20768.15 ning kogu abikõlbulikkuse summa kokku on 44250 eurot.

Projekti „Anija mõisa pargi õpperaja „Meelte ja kogemuste tee” rajamine” elluviimisel kujundatakse Anija mõisaparki multifunktsionaalne elava kultuuriajaloo ja loodussõbralik õpperada. Anija Mõisa Haldus sihtasutuse eesmärk on suurendada piirkonnas tegevusvõimekust uue teenusega elukeskkonna arendamise eesmärgil.

Projekti raames luuakse õpperada, kus tutvustatakse külastajatele Eestis haruldasi võõr- ja kohalike puu ja taimeliike ning looduse tundmaõppimist ja tunnetamist läbi kultuuriajaloo. Anija mõis oma imelise pargiga on ideaalne koht õpperajaks igal aastajal. Kavas on 2 km maha märgitud õpperajale paigaldada infosildid puu, põõstaste ning teiste taime liikide ja kultuuri ajaloo kohta, samuti paigaldada rajale erinevatele sihtgruppidele erinevaid katsumusi (osaline rajakate puiduhakkest, kividest, käbidest, kännud, eri kõrgusega jämedamatest okstest nn „paljajala rada” osa) raja ületamiseks. Paigaldatakse lõkkekoht, kus saab õpitut üle korrata ning puhata jalga omanäolistes loodusesse sulanduvates pesakujulistes istekohtades. Õpperajale paigaldatakse linnulaulu kuulamise tool (talvel, kui meil ei ole palju linnuliike, on võimalik toolil istudes kuulata toolist tulevat linnulaulu vm looduslugusid), tuulelipp, päikesekell, ilmakaarte kivi, pildiraamid, et oleks võimalik jäädvustada mälestuseks meeleolukas pilt õpperajalt.

Tänu projektile pakub õpperada meeltele nähtavat silmailu, kõrvale kuuldavt loodusheli, maitsvat keelele ning kombitavat sõrmedele ja varvastele, eesmärgiga, et külastaja (nii laps kui täiskasvanu, õpperajal on võimalus liikuda ka ratastooliga ca 1 km) mõistab looduses käimise tähendust läbi tegevuse, elamuse ja läbimõeldud kogemuse.

 2016 aasta sügisvoorust sai Anija Mõis MTÜ toetust Anija mõisa jõulumaa “Sigin sagin jõulukojas”

läbiviimiseks 1995.30 eurot

Taas kutsume lapsi alates lasteaia viimastest rühmadest kuni kolmanda klassini

Anija mõisa Jõulumaale “Sigin sagin kingikojas”

Anija mõis on detsembri esimeseks nädalaks muutunud tõeliselt talviseks imedemaaks, kus pakume pooleteise tunni jooksul palju põnevat.

Jõulumaale saabudes kohtuvad lapsed jõuluvanaga, kes oma töötoas …….  edasi saate teada, kui Anija mõisa jõulumaad külastate J

Gruppe võtame vastu 5 – 9 detsembr, kolmel ajal 9:30-11:00; 11:30-13:00 ja 13:30-15:00

10. detsembril on jõulumaa mõeldud peredele kella 11 – 12.30 etteregistreerimisel.

Vaata pilte pilgigaleriist https://anijamois.ee/galerii/

Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

2016 aasta kevad voorus sai Anija Mõis MTÜ toetust „Pärtlipäeva laat Anija kogukonna heaks” korraldamiseks 1992 eurot

Vaata videot:https://www.youtube.com/watch?v=heiD8kNofzc

Vaata pilte: https://www.facebook.com/anijamanor/photos/a.10154494068388896.1073741841.224913143895/10154494083898896/?type=3&theater

Anija mõis

Anija mõisa park on haruldane oma võõrpuuliikide rohkuse poolest ja on nii loodus- kui muinsuskaitse all. Praeguseni säilinud ilme sai park 1905 aasat paiku, kui peahoonest lõunas rajati ulatuslik kivimüüriga ümbritsetud vabakujuline pargiosa. Peahoone taga paiknenud barokk-aed kujundati 19. sajandi lõpul ümber ilu- ja viljapuuaiaks. Praegu peahoone taga kasvavad viljapuud pärinevad kooliaiast. Kooliaiaosa on põhilisest vabakujulisest pargiosast eraldatud sirelihekiga.2014.a alguses valmis Keskonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) toel Anija mõisa pargi hoolduskava aastateks 2014 – 2023. Koostatud hoolduskava on aluseks edasiste hooldustööde teostamiseks ning on alusdokumendiks pargi jätkusuutliku arengu kujundamisel. Sama aasta alguses toimus samuti KIKi toel Anija mõisa pargi müüriäärse puistu hoolduslõikus. Projekti eesmärk oli säilitada ja väärtustada Anija mõisa pargi maastikuilme.  Tööde käigus teostati puude hoolduslõikus ja  kändude freesimine taastatud müüri ulatuses, kuivanud puude ja võsa raie kogu pargi piirdemüüri ulatuses ning tuulemurru koristus kogu pargi ulatuses. Töid teostab Arborest OÜ. Alates 2015 aasta algusest teostab Anija mõisapargis KIKi toel “Anija mõisa pargi hoolduskava elluviimine 2015-2016.a osas” Revatin Grupp OÜ poolt ning “Anija mõisa ümbruse rekonstrueerimiskava tellimine” AS Artes Terrae poolt, mis valmis 2015 aasta detsembriks vaata dokumente siit: http://failid.artes.ee/projektid/Anija_mp/Anija_MP_l6plik_11.02.16.zip

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse 16. juuni 2015 otsuse nr 1-25/200 toetati perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ning keskkonnaministri 22.12.2014 määruse
nr 58 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ avatud taotlemise korral“ alusel projekti Anija mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi rekonstrueerimine“. Projekti kogumaksumus on 286 000 eurot, millest 85% on ühtekuuluvusfondi toetus 243 100 eurot ning 15% on Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetus 42 900 eurot.Projekt kestab 01.08.2015 – 31.12.2016Projekti eesmärgiks on säilitada kaitstavaid liike, elupaiku ja taastada Anija mõisapargi bioloogiline mitmekesisus ning tagada pargi kui mälestise looduskaitseliste väärtuste esile toomine.

Microsoft Word - †htekuuluvusfondi toetuse andmisest avalikkuseProjekti toetatavad tegevused ja tegevuste elluviimise eeldatav ajakava:

Toetatav tegevus Ajakava Tegevuse väljundnäitaja
Rekonstrueerimistööd 01.01.2016 – 31.12.2016 Pargi rekonstrueerimine, vertikaalplaneerimine ja sadeveesüsteemide korrastamine
Vaadete avamine 01.08.2015 – 30.04.2016 Vaadete avamine, loodusliku järelekasvu ja pajuvõsa raie koos pinnase taastamise ning freesitud alale heinaseemne külv
Muu 01.08.2015 – 31.12.2016 Omaniku- ja muinsuskaitsejärelevalve teostamine

Toetuse saaja:

Anija Vallavalitsus
F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald 74307
Telefon: 619 9000
E-mail: anija@anija.ee

KIK_logo_RGB

 

Kohaliku omaalgatuse programmist saadi toetust:

Kevad voor 2015:  Pärtlipäeva laada korraldamiseks 23. augustil 

https://picasaweb.google.com/103620464792114130640/PartlipaevaLaat#

ja

 Infotahvel “Anija vald – Kõrvemaa värav” paigaldamiseks

http://anija.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/pntshI6ohh34/content/tana-paigaldatakse-piibe-maanetee-aarde-anija-valla-turismisumbol-anija-eit?redirect=http%3A%2F%2Fanija.kovtp.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pntshI6ohh34%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

SÜGIS VOOR 2015:  2000 eurot kinosaali helitehnika soetamiseks.

Anija mõisapargi hoolduslõikus 2014. aastal
Keskonnainvesteeringute keskus toetas hooldustöid 15 216 euroga. Teostatud tööd: kuivanud ja ohtlike puude raie, okste ja põõsaste piiramine, väärtuslikumate puude hooldus ning tugivööde paigaldamine, pargiaasa ja -teede niitmine, puude ümbruse ning müüriäärse ala trimmerdamine, tiigi ja selle ümbruse puhastamine okstest ja kändude freesimine.

Anija mõisa pargi hoolduskava elluviimine 2015 – 2016. a osas toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus pargi hooldustöid 17604 euroga. Töid teoasti kahel aastal. Teostatud töödeks olid kuivanud ja ohtlike puude raie, okste ja põõsaste piiramine, väärtuslikumate puude hooldus, pargiaasa ja -teede niitmine, puude ümbruse ning müüriäärse ala trimmerdamine, tiigi ja selle ümbruse puhastamine okstest ja kändude freesimine.

KIK_logo_RGB

Müüriäärne

DSC_0341-vi (1)Mõisalapse mängutoa valmimist toetas:

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks

DSC_0731

Anija mõisa müüriäärse puistu hoolduslõikus

2014. aasta alguses toimus Keskonnainvesteeringute Keskuse toel Anija mõisa pargi müüriäärse puistu hoolduslõikus. Projekti eesmärk oli säilitada ja väärtustada Anija mõisa pargi maastikuilme.  Tööde käigus teostati puude hoolduslõikus ja  kändude freesimine taastatud müüri ulatuses, kuivanud puude ja võsa raie kogu pargi piirdemüüri ulatuses ning tuulemurru koristus kogu pargi ulatuses. Töid teostab Arborest OÜ.

KIK_logo_RGBarborest

Anija mõisa pargi hoolduskava koostamine

2014.a alguses valmis Keskonnainvesteeringute Keskuse toel Anija mõisa pargi hoolduskava aastateks 2014 – 2023. Koostatud hoolduskava on aluseks edasiste hooldustööde teostamiseks ning on alusdokumendiks pargi jätkusuutliku arengu kujundamisel.

KIK_logo_RGB

aed-projektid

Anija mõisa pargimüüri ja puistu renoveerimine

2013. a suvel lõpetati Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel Anija Mõisa pargi piirdemüüri ja puistu osaline rekonstrueerimine. Projekti eesmärk on säilitada ja väärtustada Anija mõisa pargi maastikuilme. Tööde käigus rekonstrueeritakse u 300 m pikkune maakividest piirdemüüri lõik ning müüri ümbritsev puistu. Taasavatakse vaated kaitsealusele puistule ja mõisa hoonele. Täielikult „uue“ ilme sai mõisa peahoone ja aida vaheline müüriosa/kaaristu. Toetuse suurus on 130 271 eurot. Töid teostab Eesti Kivi OÜ.
EL_Regionaalareng_horisontaal KIK_logo_RGB


Anija mõisa pargi paviljoni varemeid ümbritsevate puude võra hoolduslõikus

Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammi toel õnnestus meil tellida pargi paviljoni poolkaarena ümbritsevate 11 harilikku tamme ja pargiaasalt paviljoni juurde toova allee suurelehiste ja harilike pärnade hoolduslõikus. Puude võrahooldus tagab vanade puude säilimise ja nende seisundi paranemise ning suurendab ohutust pargis. KIK-i toetus on 90% tööde maksumusest 1 252.80 eurot.

KIK_logo_RGB


1379841_712782742083901_2089909201_n

Veranda ukse restarureerimise õpitoad

leader

Advertisements