Toetajad, arendusprojektid ja hanked

Anija mõis sai 28.03.2022 EAS-ilt positiivse rahastusotsuse projektile „Anija mõisa püsinäituse edasiarendamine“.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Turismisektori tootearenduse toetus“  Euroopa Liidu poolt COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Projekti kogumaksumuseks on 190 520 €, millest toetus moodustab 133 364 € ning ülejäänu kaetakse Anija valla eelarvest.

Saadud toetuse abil soovib Anija mõis uuendada ja täiustada juba olemasolevat interaktiivset püsinäitust “Mõisa aja lugu”. Tulevikus on näitust võimalik avastada lisaks praegusele eesti ja inglise keelele ka saksa, soome ja vene keeles. Lisanduvatesse võõrkeeltesse tõlgitakse kogu senine näitusesisu, samuti hangitakse juurde audiogiidid, mis hakkavad tööle viies erinevas keeles.

Senisest rohkem pööratakse tähelepanu laste kaasamisele – luuakse uusi animatsioone, lisatakse virtuaalreaalsuse lahendused, paigaldatakse fotokiosk jne.

Toetus võimaldab näituse muuta ligipääsetavamaks puuetega inimestele: valikusse lisanduvad virtuaaltuurid, animatsioonid täiendatakse subtiitritega ning sissepääsudele paigaldatakse rambid ratastooliga liikumiseks. Uued lahendused saavad ka koolituba ja pargituba. Luuakse mõisa pargiala plaan välitingimustesse ning majaplaanid paberkandjatele.

Projektitegevused peavad olema lõpetatud 31. oktoobriks 2023.

SA Anija Mõisa Haldus kutsub teid osalema alla riigihanke piirmäära jäävas hankes „Anija mõisa pargi hoolduskava 2014 – 2024 täitmine“.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2020 kell 12.

Vaata hankedokumente: Pakkumise kutsedokument, Anija mõisapargi hoolduskava 2014-2023 ja Anija mõis – pargihoolduskava täitmine.

Küsimuste korral võta ühendust anijamois@anija.ee või 555 343 68 (Ülle Daut).

SA ANIJA MÕISA HALDUS 22.10.2020 KÄSKKIRI nr 10/2020

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Anija mõisa pargi hoolduskava 2014 – 2024 täitmine“
tulemuste kinnitamine ja edukaks tunnistamine.

SA Anija Mõisa Haldus kutsub teid osalema alla riigihanke piirmäära jäävas hankes „Anija mõisa pargi hoolduskava 2014 – 2024 täitmine“.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2020 kell 12.

Vaata hankedokumente: Pakkumise kutsedokument, Anija mõisapargi hoolduskava 2014-2023 ja Anija mõis – pargihoolduskava täitmine.

Küsimuste korral võta ühendust anijamois@anija.ee või 555 343 68 (Ülle Daut).

SA ANIJA MÕISA HALDUS 22.10.2020 KÄSKKIRI nr 10/2020

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Anija mõisa pargi hoolduskava 2014 – 2024 täitmine“
tulemuste kinnitamine ja edukaks tunnistamine.

Anija mõisa hankekord

31. juulil 2017 aastal tuli rõõmusõnum Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, roheline tuli on antud Anija mõisakompleksi väljaarendamiseks mõisaajastu külastuskeskuseks „Mõisa aja lugu “ Toetuse suurus 1 752 972,39 eurot, lisaks toetab mõisakompleksi väljaarendamist Anija vallavalitsus kuni 400 000 euroga. Toetuse abil on kavas renoveerida Anija mõisa pea- ja aidahoone ning avada see külastajatele mõisaajastu külastuskeskusena „Mõisa aja lugu“. Mõis koos pargiga hakkab olema kogu mõisakultuuri pärandist terviklikku ülevaadet andev keskus, kus ükski ajastu ei ole teisest tähtsam. Anija mõis tahab väärtustada unustatud vana, näidata kadunud aegade säilinud kihte, kus on nii hiilgust kui argisust. Mõisa motoks on „Lihtsuse võlu“. Pearõhk pannakse ajastute vahetule kogemisele viie meele ja isetegemise kaudu.

SA Keskonnainvesteeringute Keskus

2012 Anija mõisa pargi paviljoni varemeid ümbritsevate puude võra hoolduslõikus. 1 252.80 KIK, 139.20 OF

Projekti tulemusena on paviljoni varemeid poolkaarena ümbritsevate tammed ja pargiaasalt aleena paviljonini kulgevad pärnad hooldatud. Projekti käigus teostatav puude võrahooldus tagab vanade puude säilimise ja nende seisundi paranemise ning suurendab ohutust pargis.

2013 Anija mõisa pargi hoolduskava koostamine 2 039.04 KIK, 226.56 OF

Projekti tulemusena on Anija mõisa pargil hoolduskava, mis on edaspidi alusdokumendiks pargis toimuvate loodus- ja muinsuskaitseliste hooldustööde planeerimisel ja elluviimisel.

2013 Anija mõisa pargi piirdemüüri ja puistu rekonstrueerimine 7 200.00 KIK, 800.00 OF

Eesmärk on restaureerida ajaloolise Anija mõisapargi unikaalne 1,3 km pikkune ja 2m kõrgune kivimüür ning. Tulemus aitab kaasa looduskaitsealuse pargi maastikuilme säilitamisele,taasavatakse kaunid vaated. Piirdemüür kaitseb pargi dendroloogiliste liikide tervikut ning on piirkonna turismimagnetiks loodushuvilistele.

2014 Anija mõisa pargi hoolduskava täitmine 2014. aasta osas, seal hulgas rekonstrueerimisprojekti koostamine. 14 725.80 KIK, 1 636.20 OF

Eesmärk on koostada Anija mõisa pargi rekonstrueerimise projekt ja viia ellu hoolduskavas toodud 2014.a tööd. Tulemus aitab kaasa looduskaitsealuse pargi maastikuilme säilitamisele, taasavatakse kaunid vaated.

2015 Anija mõisa pargi hoolduskava elluviimine 2015-2016.a osas 17 604.00 KIK, 1 956 OF

Projekti eesmärk on jätkata Anija mõisa pargi hoolduse elluviimist järgneva 3 aasta jooksul vastavalt koostatud hoolduskavale.

2016 Anija mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi rekonstrueerimine 35 277.97 KIK, 199 908.51 Ühtekuuluvusfond

Projekti peaeesmärgiks on säilitada kaitstavaid liike, elupaiku, taastada Anija mõisapargi bioloogiline mitmekesisust ning tagada pargi kui mälestise looduskaitseliste väärtuste esile toomine. Pargi elustiku mitmekesisuse säilitamiseks on oluline pöörata tähelepanu ning kaitsta ka elujõulisi populatsioone – kui me ei kaitse elujõulisi populatsioone, siis võivad aastakümnete pärast hävida ka hetkel elujõulised taime- ja loomaliigid. Pargi kooslus moodustab terviku, milles kõik liigid on omavahel seotud, kui on kahjustatud ja hävimisel üks liik siis aastatepärast on mitmeid teisi hetkel elujõulisi liike hävimisohus olla. Projekti raames on kavandatud tööd kolmes etapis.

I etapp – vaadete avamine; II etapp – regulaarosa rekonstrueerimine; III etapp – veesüsteemide korrastamine.

2020 Anija mõisa pargi hoolduskava 2014 – 2024 täitmine 21 935 EUROT

Koostatud Anija mõisa pargi hoolduskavaga seatud eesmärkide täitmine ja tegevuskavas ettenätud tegevuste teostamine.

Leader programmi raames

2010 Anija mõisa köögikompleksi renoveerimine söögikultuuri õppe- ja teeninduskeskuseks
2011 Anija mõisa laada korraldamine
2011 Lavastuse “Kui Anija mehed Tallinnas käisid” väljatoomine
2012 Anija mõisa laat
2012 – ühine sündmus elukeskkonna arendamiseks
2013 Restaureerimise õpitoad Anija mõisas
2013 Anija mõisa söögikultuuri õppe- ja teeninduskeskuse küttesüsteemi väljaehitus ja köögitehnika soetamine
2013 Mõisa laemaalingute konserveerimisalased õpitoad
2014 Anija mõisa saali toolide soetamine
2016 Anija mõisa pargi õpperaja „Meelte ja kogemuste tee” rajamine
2017 – 2019 Mõisakultuuri festival Anija kogukonna heaks
2019 – 2023 “Anija mõisa sündmused kogukonna aktiveerijana ja identiteedi tugevdajana” (ÜHISPROJEKT)
2019 – 2021 Valgustatud Anija mõisapark vt http://varaait.idaharju.ee/projects

Kohaliku omaalgatuse programmist:

  • Mõisalapse mängutoa valmimist.
  • 2015 aaastal 2000 euroga kinosaali helitehnika soetamiseks; Infotahvel “Anija vald – Kõrvemaa värav” paigaldamiseks; Pärtlipäeva laada korraldamiseks 23. augustil.
  • 2016 „Pärtlipäeva laat Anija kogukonna heaks” korraldamiseks 1992 eurot ja Anija mõisa jõulumaa “Sigin sagin jõulukojas” läbiviimiseks 1995.30 eurot.